Zwangerschap na isotretinoïnegebruik

Klinische praktijk
Klaartje C. Manders
Loes C. de Vries
Frans J.M.E. Roumen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:A6567
Abstract

Samenvatting

Achtergrond

Acne is een veelvoorkomend probleem en wordt steeds vaker effectief behandeld met isotretinoïne, een sterk teratogeen middel. Volgens het zwangerschapspreventieprogramma dient anticonceptie te worden gebruikt tot minstens 1 maand na het staken van de medicatie.

Casus

Een 29-jarige vrouw raakte zwanger kort na het stoppen van isotretinoïne. Zij werd verwezen naar de gynaecoloog voor een zwangerschapsafbreking. Omdat zij de zwangerschap echter graag wilde behouden, kreeg ze een op maat gesneden advies over de kans op een congenitale afwijking van haar kind. Zij beviel van een gezonde zoon zonder congenitale afwijkingen.

Conclusie

Gezien de teratogeniciteit van isotretinoïne dient iedere vrouw tijdens het gebruik hiervan in de fertiele levensfase anticonceptie te gebruiken. Als zij toch zwanger raakt, kan het individuele risico op een kind met een aangeboren afwijking zorgvuldig worden ingeschat door nauwkeurige bepaling van de tijdsrelatie tussen de echoscopisch berekende datum van conceptie en het tijdstip van stoppen van isotretinoïne.

Auteursinformatie

Elkerliek Ziekenhuis, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Helmond.

Drs. K.C. Manders, gynaecoloog.

Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Teratologie Informatie Service, Den Bosch.

Drs. L.C. de Vries, arts.

Atrium Medisch Centrum Parkstad, afd. Gynaecologie en Obstetrie, Heerlen.

Dr. F.J.M.E. Roumen, gynaecoloog.

Contact drs. K.C. Manders (kcmanders@elkerliek.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 18 september 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Klaartje C. Manders ICMJE-formulier
Loes C. de Vries ICMJE-formulier
Frans J.M.E. Roumen ICMJE-formulier
Geef nooit een negatief zwangerschapsadvies

Ook interessant

Reacties