Zwangere met psychiatrische stoornis kan stoppen met roken
Open

Klinische les
29-08-2012
Mirte Smit, Ellen J. Jongedijk, Marion H.B. Heres, Koert M. Dolman en Adriaan Honig

Auteursinformatie

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, Amsterdam.

Afd. Kindergeneeskunde: drs. M. Smit, anios kindergeneeskunde; dr. K.M. Dolman, kinderarts.

Afd. Psychiatrie: drs. E.J. Jongedijk, aios psychiatrie; prof.dr. A. Honig, psychiater (tevens: VUmc, afd. Psychiatrie, Amsterdam).

Afd. Gynaecologie: dr. M.H.B. Heres, gynaecoloog.

Contactpersoon: prof.dr. A. Honig (a.honig@slaz.nl).

Verantwoording

Chantal Den Haan, medisch informatiespecialist in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, hielp bij de dataverzameling.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 10 juni 2012

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Mirte SmitICMJE-formulier
Ellen J. JongedijkICMJE-formulier
Marion H.B. HeresICMJE-formulier
Koert M. DolmanICMJE-formulier
Adriaan HonigICMJE-formulier