Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 in de 1e lijn
Open

Stand van zaken
03-11-2008
G.E.H.M. Rutten

Auteursinformatie

Universitair Medisch Centrum Utrecht, divisie Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde, afd. Huisartsgeneeskunde, Postbus 85.500, 3508 GA Utrecht.
Hr.prof.dr.G.E.H.M.Rutten, huisarts (g.e.h.m.rutten@umcutrecht.nl).