Zorg voor patiënten met diabetes mellitus type 2 in de 1e lijn
Open

Stand van zaken
03-11-2008
G.E.H.M. Rutten
Aanvaard op 22-09-2008.
Gepubliceerd op 03-11-2008.
In print verschenen in week 44 2008.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:2389-94