Zijn zenuw- en zielsziekten familie van elkaar?

Commentaar
11-02-2019
Jan van Gijn en Herman M. van Praag

In juni van dit jaar verschenen in het tijdschrift Science de resultaten van een groot internationaal samenwerkingsproject van genetici met betrekking tot hersenziekten. De belangrijkste gegevens zijn, in een zo letterlijk mogelijke vertaling van twee zinnen uit de samenvatting: ‘Wij kwantificeerden de genetische overeenkomst tussen 25 hersenaandoeningen op basis van gegevens van 265.218 patiënten en 784.643 controlepersonen uit genoombrede associatiestudies [...]. Psychiatrische aandoeningen laten onderling een zekere verwantschap zien wat betreft het genetische risicoprofiel, terwijl neurologische aandoeningen in grotere mate verschillen, zowel van elkaar als van psychiatrische aandoeningen.’1

Aanvaard op 24-10-2018.
Gepubliceerd op 11-02-2019.
In print verschenen in week 7 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:D3353