Ziekte van Sjögren
Open

Klinische les
27-05-1994
M. Bijl, A.K. Panders, A. Vissink, P.G.J. Nikkels en C.G.M. Kallenberg

Auteursinformatie

Academisch Ziekenhuis, Postbus 30.001, 9700 RB Groningen.
Afd. Interne Geneeskunde: M.Bijl, assistent-geneeskundige; prof.dr. C.G.M.Kallenberg, internist.
Afd. Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde: prof. dr.A.K.Panders en dr.A.Vissink, kaakchirurgen.
Afd. Pathologie: dr.P.G.J.Nikkels, patholoog.
Correspondentieadres: M.Bijl.