Ziekte van Sjögren
Open

Klinische les
27-05-1994
M. Bijl, A.K. Panders, A. Vissink, P.G.J. Nikkels en C.G.M. Kallenberg
Aanvaard op 27-09-1993.
Gepubliceerd op 27-05-1994.
In print verschenen in week 21 1994.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1994;138:1049-52