Ziekte van Sjögren
Open

Klinische les
27-05-1994
M. Bijl, A.K. Panders, A. Vissink, P.G.J. Nikkels en C.G.M. Kallenberg
Zie ook het artikel op bl. 1065.

Dames en Heren,

Het syndroom van Sjögren is een gegeneraliseerde autoimmuunziekte die gekenmerkt wordt door infiltratie van lymfocyten en plasmacellen in exocriene klieren met aantasting van het klierepitheel en het bekledend epitheel van de afvoergangen.1 Met name de traan- en speekselklieren zijn hierbij aangetast. De meest kenmerkende klinische verschijnselen zijn een droog, branderig of zandkorrelgevoel in de ogen, zwellingen van de speekselklieren en een droge mond. Door de droge mond hebben patiënten moeilijkheden met het eten en het doorslikken van droog voedsel, een bemoeilijkte spraak en een grotere kans op orale infecties en tandcariës.

De klinische presentatie van de ziekte is evenwel lang niet altijd typisch. Vaak melden patiënten zich aanvankelijk met andere klachten, zoals vermoeidheid, gewrichts- en (of) spierpijn. Ook kunnen bij de ziekte extraglandulaire symptomen het eerst optreden, zoals huidafwijkingen, in de vorm van purpura of ulceraties, of neurologische verschijnselen als polyneuropathie. Kennis hiervan, ...