Ziekte van Parkinson komt vaker voor dan gedacht
Open

Resultaten van het ERGO-onderzoek
Onderzoek
15-01-2009
Lonneke M.L. de Lau, Peter J. Koudstaal, Albert Hofman en Monique M.B. Breteler

Auteursinformatie

Erasmus MC-Centrum, Rotterdam.

Afd. Epidemiologie: dr. L.M.L. de Lau, arts in opleiding tot neuroloog (tevens: afd. Neurologie); prof.dr. A. Hofman en prof.dr. M.M.B. Breteler, artsen-epidemiologen.

Afd. Neurologie: prof.dr. P.J. Koudstaal, neuroloog.

Contactpersoon: prof.dr. M.M.B. Breteler (m.breteler@erasmusmc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: genoemde instellingen hebben geen invloed gehad op de studieopzet, dataverzameling, data-analyse of de inhoud van het manuscript. Financiële ondersteuning: dit onderzoek werd mede gefinancierd met een beurs (015.000.083) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het ‘Erasmus Rotterdam gezondheid onderzoek’ (ERGO) wordt financieel ondersteund door het Erasmus MC te Rotterdam, NWO, ZonMw, het Research Institute for Diseases in the Elderly (RIDE), het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Europese Commissie (DG XII) en de gemeente Rotterdam.
Aanvaard op 22 oktober 2007