Zelfverwaarlozing bij ouderen, een complex probleem
Open

Klinische les
12-06-2009
Fransje E. Reesink, Leo Boelaarts en Henry C. Weinstein

Reacties (2)

Frits Oostervink
21-06-2009 11:44

Zelfverwaarlozing bij ouderen, een complex probleem

Compliment voor dit "to the point" artikel over een herkenbaar en te verwachten toenemend probleem. Wat mij enigszins verbaast, is dat enerzijds “een psychiatrische stoornis” als tweede meest voorkomende oorzaak genoemd wordt, maar dat in de "leerpunten" niet geadviseerd wordt om allereerst (via de huisarts) de ambulante ouderen-GGZ in te schakelen. Met gedoseerde bemoeizorg en begeleiding van mantelzorgers kan vaak voorkomen worden wat nu beschreven is. Eens te meer laat dit verhaal de hiaten zien in de (ambulante) hulpverlening aan (kwetsbare) ouderen en hun naaste omgeving.
 
GGZ-Haagstreek, Leidschendam (Rivierduinen)
 
Frits Oostervink, (geronto)psychiater
Ton Dhondt
23-06-2009 19:23

Zelfverwaarlozing bij ouderen, een complex probleem

In het artikel van Reesink et al. wordt aandacht gevraagd voor het helaas te vaak voorkomende probleem van zelfverwaarlozing bij ouderen. Inhoudelijk wordt ingegaan op het moeilijk herkenbare ziektebeeld van de Fronto-temporale Dementie.
Het begrip Klinische Les wordt door de auteurs wel erg letterlijk opgepakt door weinig aandacht te besteden aan de diagnostische- en behandelmogelijkheden van het ambulante veld. Gedragsveranderingen en -problemen op oudere leeftijd zijn het werkterrein bij uitstek van de ouderenpsychiatrie, natuurlijk in samenwerking met Klinische Geriatrie en Neurologie als het gaat om nadere diagnostiek.
De ambulante ouderenpsychiatrie kan bij het signaleren van zelfverwaarlozing (zoals in deze klinische les) uitstekend ingezet worden om middels observatie in de thuissituatie door daartoe geschoolde professionals tot eerste diagnostische overwegingen te komen. Daarnaast speelt de ouderenpsychiater een rol als het gaat om overwegingen rondom gedwongen opname en/of behandeling.
Ook tijdens klinische observatie kan het gepropageerde biopsychosociale model verder verfijnd worden door psychiatrische consultatie. De oproep om niet te aarzelen een geriater of neuroloog in consult te vragen zou ik dan ook van harte willen ondersteunen mits uitgebreid met de oproep ook de ouderenpsychiatrie ambulant en klinisch in te zetten bij deze zo zorgwekkende casuïstiek.
 
Divisie Ouderenpsychiatrie, GGZ-NHN
 
Ton Dhondt, ouderenpsychiater, directeur behandelzaken