Wel of geen paracetamol bij kinderen met koorts?

Klinische praktijk
Eefje G.P.M. de Bont
Paul L.P. Brand
Geert-Jan Dinant
Gijs Th.J. van Well
Jochen W.L. Cals
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6636
Abstract

Samenvatting

  • Paracetamol is wereldwijd het meest gebruikte antipyreticum bij kinderen en in de meeste richtlijnen het middel van eerste keuze om koorts te bestrijden. Het is echter de vraag of het bestrijden van koorts nodig of wenselijk is.

  • Juiste informatievoorziening over de oorzaak en behandeling van koorts kan hulpzoekend gedrag van ouders verminderen.

  • Paracetamolgebruik is bij de combinatie van koorts en pijn effectief en aan te raden. Artsen moeten echter terughoudend zijn in het adviseren van paracetamol bij kinderen met alleen koorts: koorts alleen behoeft geen behandeling.

  • Het effect van paracetamol op het algemeen welbevinden van kinderen met alleen koorts is niet eenduidig aangetoond.

  • Behandeling met paracetamol is aangetoond niet-effectief bij de preventie van koortsconvulsies.

  • Er zijn aanwijzingen dat koortsremming door paracetamol nadelig is voor de immuunrespons. Bij paracetamolgebruik bestaat een risico op geringe bijwerkingen en hepatotoxiciteit.

Auteursinformatie

Universiteit Maastricht, vakgroep Huisartsgeneeskunde en School for Public Health and Primary Care, Maastricht.

Drs. E.G.P.M de Bont, haio en promovendus; prof.dr. G.J. Dinant en dr. J.W.L. Cals, huisartsen.

Isala Klinieken, Amalia kindercentrum, Zwolle.

Maastricht Universitair Medisch Centrum+, afd. Kindergeneeskunde, Maastricht.

Dr. G.Th.J. van Well, kinderarts-infectioloog/immunoloog.

Contact drs. E.G.P.M. de Bont (eefje.debont@maastrichtuniversity.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: een formulier met belangenverklaring is beschikbaar bij dit artikel op www.ntvg.nl (zoeken op A6636; klik op ‘Belangenverstrengeling’).
Aanvaard op 23 oktober 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Eefje G.P.M. de Bont ICMJE-formulier
Paul L.P. Brand ICMJE-formulier
Geert-Jan Dinant ICMJE-formulier
Gijs Th.J. van Well ICMJE-formulier
Jochen W.L. Cals ICMJE-formulier
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties

Je zou de conclusies van de auteurs in zeven woorden kunnen samenvatten, die ik altijd gebruik wanneer ouders mij vragen naar het gebruik van paractamol:

 

"Behandel uw kind en niet uw thermometer".

 

"Jos Rensing, huisarts, den Haag