Weinig animo voor levensverlenging na realistische video

Weinig animo voor levensverlenging na realistische video
Hans van Maanen
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2013;157:C1804

Beslissingen over levensverlengende behandelingen bij ouderen worden weliswaar zorgvuldig, maar ook nogal eens buiten hen om genomen. De omstandigheden zijn op het kritieke ogenblik niet ideaal voor patiënten om tot een weloverwogen afweging van voor- en nadelen te komen, en voor het zover is, hebben weinigen zich er een voorstelling…

Ook interessant

Reacties