Wegrakingen

Artikel voor onderwijs en opleiding
Leerartikel
28-04-2018
J. Gert van Dijk, Mark P.M. Harms, Frederik J. de Lange, Joost H.W. Rutten, Roland D. Thijs, Nathalie van der Velde en namens de werkgroep ‘Scholing bij richtlijn syncope’

Wegrakingen komen veel voor: 1 op de 3 mensen krijgt ooit in zijn of haar leven wel eens een vasovagale syncope, de meest voorkomende vorm van een wegraking.1 Wegrakingen zijn goed voor 3-4% van alle SEH-bezoeken en liggen op het terrein van veel specialismen.2,3

Auteursinformatie

LUMC, afd. Neurologie, Leiden: prof.dr. J.G. van Dijk, neuroloog; dr. R.D. Thijs, neuroloog (tevens: Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN), Heemstede). UMCG, afd. Interne Geneeskunde, Groningen: dr. M.P.M. Harms, internist. AMC, Amsterdam. Afd. Cardiologie: dr. F.J. de Lange, cardioloog. Afd. Geriatrie/Ouderengeneeskunde: dr. N. van der Velde, klinisch geriater. Radboudumc, afd. Interne Geneeskunde, Nijmegen: dr. J.H.W. Rutten, internist.

Contact: J.G. van Dijk (j.g.van_dijk@lumc.nl)

De werkgroep ‘Scholing bij richtlijn syncope’ bestaat, naast de auteurs, uit de volgende leden: dr. A.J.J. Aerts, cardioloog (Zuyderlandziekenhuis), dr. D. Boerman, neuroloog (Rijnstate Ziekenhuis), drs. J. Bustraan, onderwijskundige (LUMC), dr. J.A.H.R. Claassen, klinisch geriater (Radboudumc), drs. T. Dinh, cardioloog (MUMC+), dr. M.E.W. Hemels, cardioloog (Rijnstate Ziekenhuis), J.S.Y. de Jong, student geneeskunde (AMC), dr. C.T.P. Krediet, internist (AMC), dr. I.M. Mostovaya (kennisinstituut Medisch Specialisten), dr. M. Muller, internist ouderengeneeskunde (VUmc), drs. P. Peters, onderwijskundige (LUMC), dr. S.C. Ponten, neuroloog (Alrijne Ziekenhuis), drs. H.F. Visée, neuroloog (Jeroen Bosch Ziekenhuis), drs. E.E. Volmeijer (kennisinstituut medisch specialisten), dr. W. Wieling, internist (AMC), dr. G. Ziere, klinisch geriater (Havenziekenhuis).

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: er zijn mogelijke belangen gemeld bij dit artikel. ICMJE-formulieren met de belangenverklaring van de auteurs zijn online beschikbaar bij dit artikel.

Aanvaard op 9 oktober 2017

Citeer als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D1961

AuteurBelangenverstrengeling
J. Gert van DijkICMJE-formulier
Mark P.M. HarmsICMJE-formulier
Frederik J. de LangeICMJE-formulier
Joost H.W. RuttenICMJE-formulier
Roland D. ThijsICMJE-formulier
Nathalie van der VeldeICMJE-formulier
namens de werkgroep ‘Scholing bij richtlijn syncope’Er is voor deze auteur geen ICMJE-formulier beschikbaar