Zorg voor verkeerde papieren
Open

15-01-2009
Igor van Laere

Naar schatting verblijft een kwart miljoen mensen illegaal in ons land. Zolang zij onderdak en inkomsten vinden, kunnen zij overleven. Maar wanneer zij ziek en afhankelijk van zorg worden, ontstaan de problemen. Er zijn niet langer inkomsten en het is maar de vraag of zij nog terechtkunnen op hun verblijfadres. Zeker wanneer van medebewoners of derden zorginspanningen gevraagd worden. Wanneer zij geen onderdak meer hebben, wordt het helemaal moeilijk. Na een moeizame ziekenhuisopname moeten zij voor nazorg een beroep doen op vangnetmogelijkheden. Die zijn beperkt. Bij het woord ‘illegaal’ veranderen hulpverleners acuut in boekhouders. Waar voorheen de maatschappelijke opvang een ...