Vertroebelde blik op geestelijk lijden
Open

17-09-2015
Douwe de Vries
Over de auteur: 

Douwe de Vries is ruim 35 jaar huisarts in Amsterdam-West, in wat tot voor kort een ‘achterstandswijk’ was. Met de renovatie, particuliere verkoop en samenvoeging van woningwetwoningen zijn deze 19e-eeuwse wijk en de bevolkingssamenstelling flink veranderd. De wijk is nu ‘veryupt’ met de toestroom van hoger opgeleide professionals. Met speciale belangstelling voor psychiatrie en contextgerichte geneeskunst blijft het intrigerend dokteren in zo’n veranderende wijk en praktijk (douweldevries@hotmail.com).

Ongeluk in de liefde, ongenoegen op het werk, moeizame omgang met de pubertijd van de kinderen en teleurstelling in het leven vormen vaak de achtergrond van klachten waarmee patiënten op het spreekuur van de huisarts komen. Ook somberheid bij ernstige ziekten als kanker of uitzichtloze neurologische aandoeningen vergen aandacht van de dokter. Voor huisartsen is ‘overspanning’ een goed omschreven en te hanteren diagnose.

Het ontrafelen van de samenhang tussen lichamelijke klachten en psychosociale context is een van de uitdagingen voor de huisarts. Wanneer je als kern van de psychiatrie zeer ernstige ontregeling van het psychisch functioneren, zoals psychoses, manische ontremming of ...