Ton Kuijpers

01-11-2018

Ton Kuijpers is epidemioloog en senior wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Richtlijnontwikkeling en Wetenschap van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Hij is tevens medeoprichter en co-chair van het Dutch GRADE Network en betrokken bij de BMJ Rapid Recommendations .

 

Gepubliceerd op 01-11-2018.
In print verschenen in week 44 2018.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2018;162:B1538