Thuisarts
Open

03-09-2015
Douwe de Vries
Over de auteur: 

Douwe de Vries is 35 jaar huisarts in Amsterdam-West, in wat tot voor kort een ‘achterstandswijk’ was. Met de renovatie en particuliere verkoop van woningen en samenvoeging van woningwetwoningen is deze 19e-eeuwse wijk en de bevolkingssamenstelling behoorlijk veranderd. De wijk is nu ‘veryupt’ met de toestroom van hoger opgeleide professionals. Als huisarts blijf je jezelf in zo’n veranderende praktijk (douweldevries@hotmail.com).

Bij het afleggen van huisbezoeken doet de huisarts letterlijk zijn naam eer aan. De inrichting van het huis, de portretjes aan de wand, de rommel, de geur van de slaapkamer, wat zegt er meer over hoe iemand zijn leven leidt? Dus doe ik graag visites, want ik ken iemand pas echt als ik daar eens thuis over de vloer geweest ben; dat merk ik soms pas terwijl patiënten al jaren bij me ingeschreven staan. Als je patiënten thuis bezoekt zie je de context van hun klachten en kwalen voor je.

Het overkomt mij echter regelmatig dat ik een huisbezoek ga afleggen en ...