Te veel of te weinig
Open

31-12-2014
Kees Kraaijeveld
Over de auteur: 

Kees Kraaijeveld is neuroloog. Hij werkt sinds zijn pensioen regelmatig op Bonaire en Curaçao. Zijn 4 weekboeken gaan over angst binnen de medische professie. Over angst wordt meestal in algemene termen gesproken en geschreven, maar zelden wordt getoond welk effect angst kan hebben op de arts-patiëntrelatie en de relatie van artsen onderling. (clkraaijeveld@gmail.com).

Artsen nemen bij de keuze van diagnostiek voortdurend beslissingen. Te veel diagnostiek kan verwijten oproepen over verspilling en onnodige belasting van de patiënt. Te weinig diagnostiek kan leiden tot het verwijt dat de goede diagnose en daardoor de juiste behandeling wordt gemist. Het 2e verwijt is voor artsen ernstiger. De kans dat hem of haar te veel diagnostiek wordt verweten is klein, en dit heeft vrijwel nooit gevolgen. Artsen neigen eerder naar de kant van te veel dan van te weinig, en dat terwijl de norm behoort te zijn het gouden midden te zoeken.

Een voorbeeld: een patiënt met lage rugpijn valt ...