Rik de Swart

12-05-2020

Rik de Swart werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is opgeleid als bioloog, en heeft gedurende lange tijd wetenschappelijk onderzoek verricht naar het mazelenvirus. Zijn onderzoeksgroep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontrafelen van het mechanisme waarmee mazelen het afweersysteem verzwakt.

Rik de Swart is de auteur van het coverartikel over de mazelenparadox (D4626).

Over de auteur: 

Rik de Swart werkt als universitair hoofddocent bij de afdeling Viroscience van het Erasmus MC in Rotterdam. Hij is opgeleid als bioloog, en heeft gedurende lange tijd wetenschappelijk onderzoek verricht naar het mazelenvirus. Zijn onderzoeksgroep heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontrafelen van het mechanisme waarmee mazelen het afweersysteem verzwakt.

Rik de Swart is de auteur van het coverartikel over de mazelenparadox (D4626).

Wat wilde u vroeger worden?

‘Als kind keek ik graag naar natuurseries. Ik was vooral geïnteresseerd in programma’s waarin vogels werden geringd om hun trekgedrag te leren begrijpen. Ik was daarom vast van plan om natuurkunde te gaan studeren. Gelukkig heeft iemand me op tijd uitgelegd dat wat ik bedoelde biologie heette.’

Welke levende arts bewondert u het meest en waarom?

‘Dit is ongetwijfeld een momentopname, maar ik heb veel bewondering voor de rustige en evenwichtige manier waarop Jaap van Dissel zijn rol als directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM invult tijdens de crisis rondom COVID-19. Hij geeft duidelijke informatie, en zorgt daarmee voor maatschappelijk draagvlak voor de maatregelen die worden ingevoerd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus af te remmen.’

Wat is de grootste vergissing in uw carrière geweest?

‘Vanuit het oogpunt van een klassieke wetenschappelijke carrière is het onverstandig geweest dat ik nooit op een onderzoekslaboratorium in het buitenland heb gewerkt. Vanuit persoonlijk perspectief was ...

3 gratis NTvG-artikelen lezen? Maak een online account aan!

Registreer: 3 gratis artikelen

Al een NTvG-account? Log in

Alle artikelen direct lezen?

Abonneer:  €21,00 per maand

  • wekelijks het tijdschrift in de bus
  • online toegang tot nieuws en alle artikelen
  • toegang tot alle geaccrediteerde nascholing