Richtlijn volgen of niet?
Open

08-01-2015
Kees Kraaijeveld
Over de auteur: 

Kees Kraaijeveld is neuroloog. Hij werkt sinds zijn pensioen regelmatig op Bonaire en Curaçao. Zijn 4 weekboeken gaan over angst binnen de medische professie. Over angst wordt meestal in algemene termen gesproken en geschreven, maar zelden wordt getoond welk effect angst kan hebben op de arts-patiëntrelatie en de relatie van artsen onderling. (clkraaijeveld@gmail.com).

Richtlijnen in de geneeskunde bepalen steeds sterker het handelen van artsen. Wanneer een arts meent dat het beter is een richtlijn niet te volgen en zijn beleid wordt om de een of andere reden achteraf beoordeeld, dan kan het moeilijk zijn het gevoerde beleid te verdedigen. Niet zelden wordt eenvoudig geconcludeerd: de richtlijnen zijn niet gevolgd, dus het beleid was niet goed. Dit leidt tot angst en het strikt volgen van de richtlijnen. Dit angstig volgen van richtlijnen is niet altijd in het belang van de patiënt.

Een voorbeeld: een 88-jarige vrouw ging, begeleid door haar zoon, naar de mdl-arts vanwege onduidelijke ...