Over sociaal-medisch verval
Open

28-01-2009
Igor van Laere

[lead]

Meer dan 10% van de Nederlandse huishoudens leeft langdurig rondom de armoedegrens en dat aantal neemt toe. De afgelopen jaren passeerden vooral jongeren en alleenstaande mannen die grens en belandden op straat. Ze zakken meestal door het ijs door een combinatie van verlies van sociale banden, schulden, verslaving en psychiatrische stoornissen. Hoe langer dakloos, hoe hoger de berg problemen.

De gezondheid van deze jongeren en mannen is overwegend slecht. Door hun dakloze leefstijl en risicogedrag stapelen problemen zich op en worden zij toenemend afhankelijk van medische zorg. Voor opvang en hulp bevinden de meeste daklozen zich in de grote steden, omdat ...