Niet de tijd gaat voorbij, wij gaan voorbij
Open

12-10-2012
Jan Molenaar

Kinderchirurgie en zeker de chirurgie van pasgeborenen zijn jonge specialismen. In 1969, toen ik in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam bij dokter Davy Vervat mijn vervolgopleiding kinderchirurgie begon, verscheen van de hand van de Engelse kinderchirurgen Rickham en Johnston de eerste monografie. Het heette ‘Neonatal Surgery’ met in 50 hoofdstukken een uitvoerige beschrijving van alle toen bekende aangeboren anatomische afwijkingen en hun chirurgische behandeling. In hoofdstuk 36 werd de toentertijd meest voorkomende ernstige misvorming behandeld: de open myelomeningokèle of spina bifida. Wie in dat hoofdstuk de neurologie van deze afwijking nog eens bestudeert, komt tot de conclusie dat de schokkende ...