Nederland, oh Nederland

21-05-2015
Noor Rikkers-Mutsaerts
Over de auteur: 

Noor Rikkers-Mutsaertsis kinderarts-pulmonoloog in het LUMC te Leiden. Zij is bestuurslid van de Sectie Kinderlongziekten van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) en lid van NoSmoKind!, een commissie die zich ten doel stelt passief en actief roken bij en door kinderen te voorkómen en te bestrijden (e.r.v.m.rikkers-mutsaerts@lumc.nl).

In het algemeen ben ik heel tevreden met Nederland: de mogelijkheden die je hebt om je te ontplooien, de vrijheid om te zeggen wat je wilt, het vangnet voor de minder fortuinlijken, de relatieve welvaart. En als onze gezondheidszorg er als beste uitkomt, kan ik echt trots zijn.

Zo is het niet als ik kijk naar de houding van onze regering ten aanzien van het antirookbeleid. Er komt een gevoel van plaatsvervangende schaamte als ik lees dat we minder antirookmaatregelen nemen dan bijvoorbeeld Oekraïne. Ons halfslachtige antirookbeleid in de horeca van de laatste jaren verdiende geen schoonheidsprijs. Vergeleken met veel andere landen ...