Moet alles wat kan?
Open

26-02-2015
Anne van der Zon
Over de auteur: 

Anne van der Zon is 27 jaar en in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. Haar 4 weekboeken gaan over haar drijfveren om als jonge dokter te zorgen voor mensen met dementie en de dilemma’s die zij hierbij tegenkomt (annevanderzon@hotmail.com).

Tijdens de studie geneeskunde leer je over het brede scala aan diagnostische en therapeutische mogelijkheden binnen de geneeskunde. Het was na mijn afstuderen dan ook een vreemde gewaarwording om bij patiënten met dementie regelmatig van verdere diagnostiek of behandeling af te zien.

Zo herinner ik mij een patiënt met dementie met een beginnend delier en een aanwijzing voor wervelmetastasen bij een maligniteit in de voorgeschiedenis. Hoewel ik op dat moment een sterke voorkeur had voor een kortdurende opname van de patiënt op de afdeling Geriatrie voor beeldvormend onderzoek en het inventariseren van de behandelopties, gingen we in overleg met de familie ook ...