Heleen Lameijer

15-08-2019

Heleen Lameijer is SEH-arts en onderzoeker in het Medisch Centrum Leeuwarden. Ook heeft ze een eigen bedrijf, ‘Make Science Work’, waarmee ze medische kennis toegankelijker wil maken voor iedereen. Ze bedacht de allereerste cursus over reanimatie via Instagram: de ‘Insta Life Saver’ cursus.

Elders in dit nummer staat een artikel over een spontane miltruptuur als complicatie van mononucleosis infectiosa (D2986), waarvan Heleen Lameijer medeauteur is.

Gepubliceerd op 15-08-2019.
In print verschenen in week 33 2019.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2019;163:B1610