Gaan we schakelen?
Open

31-07-2014
Peter Go
Over de auteur: 

Peter Go is chirurg en opleider in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Net als veel andere grote opleidingsziekenhuizen heeft dit ziekenhuis een eigen opleidingscentrum. Hoe leer je (super)specialisten in opleiding breed te denken? (e-mail: go@antoniusziekenhuis.nl).

De medisch-specialistische opleiding in Nederland is goed en staat hoog aangeschreven. De laatste jaren is die opleiding flink gemoderniseerd. Aiossen werken tegenwoordig met een portfolio waar zij hun opgedane ervaring bijhouden. Hun opleiding wordt gestructureerd volgens 7 competenties. Er is niet één opleider, maar een opleidersgroep die als geheel verantwoordelijk is voor de opleiding van de aios. Zo’n specialistische opleiding van 6 jaar kost bijna 1 miljoen euro en onze overheid betaalt dat allemaal. Niet verwonderlijk dat ook hier moet worden bezuinigd. Hoe dan? Minder artsen opleiden. Niet zo’n gek idee, als je ziet dat momenteel jonge specialisten werkloos thuis ...