Fuseren is topsport
Open

14-08-2014
Peter Go
Over de auteur: 

Peter Go is chirurg en opleider in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Net als veel andere grote opleidingsziekenhuizen heeft dit ziekenhuis een eigen opleidingscentrum. Hoe leer je (super)specialisten in opleiding breed te denken? (e-mail: go@antoniusziekenhuis.nl).

‘Fuseren is topsport’. Zo luidt de titel van de praktijkgids voor het managen van fusies, geschreven door Theo van Iperen. Op bladzijde 1 van hoofdstuk 1 staat dat 70% van de fusies in het bedrijfsleven mislukken. Nagenoeg alle ziekenhuizen in Nederland zoeken of hebben al een verregaande samenwerking, waarvan fusie de ultieme vorm is. Gaat fuseren beter in ziekenhuisland?

Niet waarschijnlijk. Het is zelfs complexer. Een ziekenhuis bestaat uit vele afdelingen, die vaak nog onafhankelijk zijn, zoals vakgroepen en maatschappen. Iedere groep heeft weer zijn eigen redenen om wel of niet samen te werken. Bijvoorbeeld omdat de minimale operatieaantallen niet worden gehaald, ...