Een passend puzzelstukje
Open

30-05-2011
Isa Houwink

Isa Houwink is huisarts en promotieonderzoeker bij de afdeling Klinische Genetica, sectie Community genetics VUmc, Amsterdam, en bij vakgroep Huisartsgeneeskunde in Maastricht. Ze schrijft 4 weekboeken over het belang van genetica voor niet-genetici (e.houwink@vumc.nl).

Sommige huisartsen worden steeds meer subspecialisten binnen hun vakgebied. Er worden kadertrainingen georganiseerd bijvoorbeeld op het gebied van hart- en vaatziekten, ouderenzorg en diabetes. Experthuisartsen of kaderartsen zogezegd. Of ik nu ook opper om een kadertraining ‘Genetica’ op te zetten? Nee, daar heb ik geen behoefte aan, want genetica is generalistisch. De gehele eerstelijnszorg zou zich bewust moeten zijn van het belang daarvan. Bij de veelvoorkomende multifactoriële, ook wel ...