Wat te doen bij het verwijderen van een katheter na acute urineretentie?

Een katheter.
Anna L. Emanuel
Simone Stoots
Eric A.H.M. Joosten
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2021;165:D5817
Abstract

Samenvatting

  • Acute urineretentie is een veelvoorkomend probleem in het ziekenhuis en in de huisartsenpraktijk, met name onder oudere mannen.
  • De eerste behandeling van acute urineretentie bestaat uit het plaatsen van een verblijfskatheter. Op een later moment kan geprobeerd worden de katheter te verwijderen middels een ‘trial without catheter’ (TWOC), om te kijken of de mictie weer spontaan op gang komt.
  • Voordat de katheter wordt verwijderd moeten factoren die urineretentie uitlokken, worden weggenomen. Het gebruik van een alfablokker vergroot de kans op spontane mictie na het verwijderen van een katheter. Bij kwetsbare of zieke patiënten valt te overwegen om geen alfablokker te geven in verband met bijwerkingen als hypotensie.
  • Doe een eerste TWOC binnen 5 dagen om kathetergerelateerde complicaties te voorkómen. Herhaal een TWOC als de eerste poging niet succesvol is. Verwijs een patiënt naar de uroloog als de TWOC bij herhaling mislukt, bij recidiverende acute urineretentie en bij acute urineretentie bij vrouwen en jonge mannen.
Auteursinformatie

Amsterdam UMC, Amsterdam, afd. Interne Geneeskunde: dr. A.L. Emanuel, aios interne geneeskunde; afd. Urologie: drs. S. Stoots, anios urologie; drs. E.A.H.M. Joosten, uroloog.

Contact A. Emanuel (a.emanuel@amsterdamumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Anna L. Emanuel ICMJE-formulier
Simone Stoots ICMJE-formulier
Eric A.H.M. Joosten ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties