Wapenschilden van het Amsterdamse chirurgijnsgilde in de koepel van het Theatrum Anatomicum

Perspectief
Thomas M. van Gulik
Frank F.A. IJpma
Norbert E. Middelkoop
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A6999
Abstract

Samenvatting

Cornelis Troost (1696-1750) schilderde in 1731 3 overlieden (bestuursleden) van het Amsterdamse chirurgijnsgilde. Hun namen kennen we van de familiewapens die op de wand achter hen zijn afgebeeld. Dezelfde namen en wapenschilden zijn terug te vinden in het koepelgewelf van het Theatrum Anatomicum in de Waag, waar ook de bestuurskamer van het chirurgijnsgilde zich bevond. De 84 wapenschilden in de prachtig gerestaureerde koepel getuigen van de rijke historie van het chirurgijnsgilde.

Auteursinformatie

Academisch Medisch Centrum, afd. Chirurgie, Amsterdam.

Prof.dr. T.M. van Gulik, chirurg.

Isala Klinieken, afd. Chirurgie, Zwolle.

Drs. F.F.A. IJpma, chirurg.

Amsterdam Museum, Amsterdam.

Drs. N.E. Middelkoop, conservator.

Contact prof.dr. T.M. van Gulik (t.m.vangulik@amc.nl)

Verantwoording

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 december 2013

Auteur Belangenverstrengeling
Thomas M. van Gulik ICMJE-formulier
Frank F.A. IJpma ICMJE-formulier
Norbert E. Middelkoop ICMJE-formulier
Dit artikel is gepubliceerd in het dossier
Medische geschiedenis
Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties