Wanneer trombolyse bij longembolieën?
Open

In het kort
09-04-2009
Andries van der Linden en Peter Spronk

Waarom dit onderzoek?

De plaats van trombolyse bij longembolieën (figuur) blijft onduidelijk. In sommige studies wordt systolische hypertensie, cardiogene shock of rechterventrikelfalen als begeleidend symptoom aangevoerd als reden om te beginnen met trombolyse.

Wat is de onderzoeksvraag?

Wat is de prevalentie van behandeling van longembolieën door middel van trombolyse en welke samenhang is er met sterfte?