Waarom rook jij wel en ik niet?

Stand van zaken
01-06-2017
Jacqueline M. Vink en Roy Otten

Leerpunten

  • Bij rookgedrag spelen de gezinsomgeving, andere personen in de omgeving en erfelijke aanleg een rol.
  • Ouders kunnen actief invloed uitoefenen op het rookgedrag van hun kinderen.
  • Vrienden hebben een belangrijke invloed op rookgedrag, via selectie, be√Įnvloeding en sociale netwerken.
  • Over de rol van kandidaatgenen voor rookgedrag zoals dopaminegenen is de literatuur tegenstrijdig.
  • Met genoombrede associatiestudies zijn al meerdere erfelijke factoren voor rookgedrag in kaart gebracht, waarmee een polygenetische risicoscore kan worden berekend.
  • De polygenetische risicoscore biedt nieuwe mogelijkheden voor het bestuderen van de interactie tussen genetische aanleg en omgevingsfactoren.