Voortplanting anno 2012: in vivo of in vitro?

Perspectief
Noortje M. van den Boogaard
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2012;156:A4438
Abstract

Samenvatting

Het ministerie van Volksgezondheid wil het aantal vergoede in-vitrofertilisatie(ivf)-cycli per paar terugbrengen van 3 naar 1, om zo 30 miljoen euro per jaar te besparen. In Nederland steeg het aantal ivf-cycli in de afgelopen 13 jaar met 50%, en gemiddeld genomen zit in bijna elke klas tegenwoordig een kind dat verwekt is met behulp van ivf. De toename van het aantal ivf-behandelingen wordt mede veroorzaakt door uitbreiding van de indicatiestelling, ondanks gebrek aan onderbouwing van de effectiviteit van ivf voor sommige indicaties. In een tijd van financiële krapte is aanscherping van deze indicatiestelling rechtvaardiger dan reductie van het aantal te vergoeden behandelingen met ivf of intracytoplasmatische sperma-injectie (icsi) voor alle paren.

Auteursinformatie

VUmc-AMC, afd. Voortplantingsgeneeskunde, Amsterdam.

Contact Drs. N.M. van den Boogaard, arts-onderzoeker (tevens: aios gynaecologie, Diakonessenziekenhuis in Utrecht) (noortjevdboogaard@hotmail.com)

Verantwoording

Peter G.A. Hompes, Roel Schats, Sjoerd Repping, Ben Willem J. Mol en Fulco van der Veen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van dit manuscript.
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 4 april 2012

Auteur Belangenverstrengeling
Noortje M. van den Boogaard ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties

Jan Lucas
Ket

Een informatief en in mijn ogen belangrijk artikel. Artsen hebben (onder meer) de plicht om efficiënt met middelen om te gaan, helemaal als deze collectief zijn. Het stoppen van of niet beginnen aan een nutteloze behandeling vraagt collegiale samenwerking, een helder hoofd, een rechte rug, veel empathie en geduld. Het is veel moeilijker dan "gewoon maar" behandelen. Ik heb commentaar op de extra kosten van een tweeling (€ 75000). Uit de geciteerde bron (Fiddelers) kan ik dat niet opmaken. Bij beschouwing van haar supplementaire tabel 2 bereken ik de meerkosten tot zes weken na bevalling bij tweelingzwangerschap zonder complicaties als ruim € 8250. Met complicaties wordt het ruim € 30000. Dat past bij mijn a priori schatting.

 

Jan Lucas Ket, kinderarts