Voorschrijfgedrag van huisartsen aan vele invloeden onderhevig

Nieuws
J.A. Knottnerus
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1996;140:1922

De huidige belangstelling voor ‘evidence-based medicine’ werpt de vraag op in hoeverre artsen hun medisch gedrag kunnen veranderen en hoe dit bevorderd kan worden. Een beperking van interventieonderzoeken naar de invloed van richtlijnen en standaarden is dat men vooraf één of enkele te toetsen interventies moet kiezen of ontwerpen. Dat…

Heb je nog vragen na het lezen van dit artikel?
Check onze AI-tool en verbaas je over de antwoorden.
ASK NTVG

Ook interessant

Reacties