Voorkomen van arsenicum in urine

Onderzoek
Ringer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1926;70:1310-1