Voordelen van continue zorg door verloskundigen
Open

Commentaar
24-12-2013
Marianne Prins, Jeroen van Dillen en Ank de Jonge

Auteursinformatie

VUmc, EMGO+ en Academie Verloskunde Amsterdam Groningen, afd. Midwifery Science, Amsterdam.

Drs. M. Prins, en dr. A. de Jong, verloskundigen.

Radboud Universitair Medisch Centrum, afd. Verloskunde, Nijmegen.

Dr. J. van Dillen, gynaecoloog.

Contactpersoon: drs. M. Prins (Marianne.Prins@Inholland.nl).

Verantwoording

Belangenconflict en financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 28 november 2013

Belangenverstrengeling

AuteurBelangenverstrengeling
Marianne PrinsICMJE-formulier
Jeroen van DillenICMJE-formulier
Ank de JongeICMJE-formulier