Volumesuppletie bij bloedingen: wees terughoudend
Open

Ter discussie
24-01-2011
Albertus J. Kooter, Sonja Zweegman en Yvo M. Smulders

Auteursinformatie

VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Afd. Interne Geneeskunde: drs. A.J. Kooter en prof.dr. Y.M. Smulders, internisten.

Afd. Hematologie: dr. S. Zweegman, internist-hematoloog.

Contactpersoon: drs. A.J. Kooter (jkooter@vumc.nl).

Verantwoording

Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 20 november 2010