Voeding bij gezondheid en ziekte.
Open

Media
09-12-1986
N.E. Stegeman, H.M.A. Oude Elferink-Smeets, N. Haakman-van Thiel en J.G.A.J. Hautvast
N.E.Stegeman, H.M.A.Oude Elferink-Smeets en N.Haakman-van Thiel, Voeding bij gezondheid en ziekte. Handboek voor de gezondheidszorg. 421 bl., fig., tabellen. Wolters-Noordhoff, Groningen 1986. Prijs: geb. ƒ 64,50.

Dit boek is volgens de auteurs erop gericht om hulpverleners in de gezondheidszorg te ondersteunen bij het adviseren en verstrekken van gezonde voeding, rekening houdend met het individuele voedingspatroon. Als er met hulpverleners bedoeld wordt de categorie waarvan de opleiding niet op HBO- of WO-niveau ligt, dan moet ik zeggen dat de auteurs erin geslaagd zijn in een goed leesbaar boek zeer veel relevante voedingsonderwerpen te bespreken. Ofschoon ik vanuit een wetenschappelijk oogpunt hier en daar best een aantal vragen zou kunnen stellen bij nogal pertinente uitspraken, is het totaal op een acceptabele wijze besproken. Het boek is goed bruikbaar voor de grote groep artsen die onderwijs geven over voeding aan genoemde hulpverleners in de gezondheidszorg. Het boek is evenwel te duur en kan daardoor nauwelijks door leerlingen in opleiding zelf aangeschaft worden.