Is vitaminesuppletie bij bejaarden zinvol?
Open

Stand van zaken
14-04-1988
M. van Dusseldorp

Auteursinformatie

Katholieke Universiteit, afd. Voedingsleer van de Mens, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.
Mw.ir.M.van Dusseldorp, voedingskundige.