Is vitaminesuppletie bij bejaarden zinvol?
Open

Stand van zaken
14-04-1988
M. van Dusseldorp
Aanvaard op 10-08-1987.
Gepubliceerd op 14-04-1988.
In print verschenen in week 15 1988.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 1988;132:667-72