Vitamine B12-suppletie liever oraal dan parenteraal
Open

Stand van zaken
09-10-2009
Michiel Duyvendak en Gerrit J. Veldhuis

Auteursinformatie

Antonius Ziekenhuis, Sneek.

Afd. Klinische Farmacie: drs. M. Duyvendak, ziekenhuisapotheker (tevens: Rijksuniversiteit Groningen, afd. Farmacotherapie en Farmaceutische Patiëntenzorg, Groningen).

Afd. Interne Geneeskunde: dr. G.J. Veldhuis, internist-hematoloog.

Contactpersoon: drs. M. Duyvendak (m.duyvendak@antonius-sneek.nl).

Verantwoording

M. de Vries beoordeelde het manuscript
Aanvaard op 25 augustus 2009
Belangenconflict: geen gemeld. Financiële ondersteuning: geen gemeld.