Vitamine B12-suppletie liever oraal dan parenteraal
Open

Stand van zaken
09-10-2009
Michiel Duyvendak en Gerrit J. Veldhuis
Gepubliceerd op 09-10-2009.
In print verschenen in week 43 2009.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2009;153:B485