Virtuele obductie, waarom niet?
Open

Commentaar
19-04-2012
J.L.G. (Hans) Blaauwgeers en Rick R. van Rijn

Auteursinformatie

Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, afd. Pathologie, Amsterdam.

Drs. J.L.G. Blaauwgeers, patholoog.

Academisch Medisch Centrum, afd. Radiologie, Amsterdam.

Dr. R.R. van Rijn, radioloog.

Contactpersoon: drs. J.L.G. Blaauwgeers (hansblaauwgeers@pathology.nl).

Verantwoording

Prof.dr. Mat Daemen, patholoog in het AMC, heeft dit manuscript kritisch beoordeeld.
Belangenconflict: geen gemeld. Financi√ęle ondersteuning: geen gemeld.
Aanvaard op 14 maart 2012