Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. V. Geschiedenis
Open

Geschiedenis
26-05-2000
B. Haeseker
Aanvaard op 29-03-2000.
Gepubliceerd op 26-05-2000.
In print verschenen in week 21 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:999-1007