Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. IV. De behandeling van het kind met schisis
Open

Stand van zaken
26-05-2000
P.H.M. Spauwen
Aanvaard op 30-03-2000.
Gepubliceerd op 26-05-2000.
In print verschenen in week 21 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:973-80