Vijftig jaar plastische chirurgie in Nederland. III. Structieve chirurgie van de genitaliën
Open

Stand van zaken
26-05-2000
J.J. Hage
Aanvaard op 14-02-2000.
Gepubliceerd op 26-05-2000.
In print verschenen in week 21 2000.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2000;144:966-73