Behoefte en haalbaarheid

Videoconsultatie in de huisartsenpraktijk

Onderzoek
Henk J. Schers
Eibert Buitenhuis
Yoram Besemer
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A8003
Abstract

Samenvatting

Doel

Onderzoeken of patiënten behoefte hebben aan videoconsulten in de huisartsenpraktijk en of videoconsultatie uitvoerbaar is.

Opzet

Semigestructureerde interviews en pilotonderzoek in de praktijk.

Methode

We vroegen 25 spreekuurbezoekers in een gezondheidscentrum in het oosten van het land naar hun mening over videoconsulten. Vervolgens onderzochten en evalueerden we de uitvoerbaarheid van een videoconsult bij 21 patiënten.

Resultaten

De meningen over videoconsulten verschilden. Weinig patiënten vonden ze geschikt voor een eerste consult tijdens een ziekte-episode, en vrijwel niemand zag iets in videoconsultatie vanaf het werk. Veel patiënten zagen wel mogelijkheden in de vorm van meekijken in de spreekkamer door familie of specialist. Bij de uitvoering kende 80% van de videoconsulten technische problemen. Toch was meer dan 80% van de patiënten tevreden na het contact.

Conclusie

De behoefte aan videoconsulten in de huisartsenpraktijk is beperkt. Ondanks veel technische problemen was videoconsultatie in de praktijk wel naar tevredenheid uitvoerbaar.

Auteursinformatie

Radboudumc, afd. Eerstelijnsgeneeskunde, Nijmegen.

Dr. H.J. Schers, huisarts (tevens: Academisch Gezondheidscentrum Thermion, Lent); drs. E. Buitenhuis, medisch student (thans: aios huisartsgeneeskunde); Y. Besemer, student-assistent geneeskunde (thans: student geneeskunde).

Contact dr. H.J. Schers (henk.schers@radboudumc.nl)

Belangenverstrengeling

Belangenconflict en financiële ondersteuning: geen gemeld.

Auteur Belangenverstrengeling
Henk J. Schers ICMJE-formulier
Eibert Buitenhuis ICMJE-formulier
Yoram Besemer ICMJE-formulier

Ook interessant

Reacties