Vervanging van verlamde heupspieren door den musculus obliquus externus abdominis

Klinische praktijk
Assen Jzn., J. van
Citeer dit artikel als
Ned Tijdschr Geneeskd. 1919;63:27-9