Vertaling van zorgevaluaties naar de praktijk

Een voorstel vanuit de intrinsieke verbeterdrang van zorgprofessionals
Organisatie van zorg
24-10-2019
Eric J.E. van der Hijden, Maarten D.H. Vink en Xander Koolman

Reacties (1)

Inloggen om een reactie te plaatsen
Sjoerd Repping
04-11-2019 01:28

Landelijk programma ZE&GG

Het artikel van van der Hijden, Vink en Koolman biedt duidelijke handvatten voor het implementeren van de uitkomsten uit evaluatieonderzoek in de klinische praktijk. Dit is belangrijk om de medisch specialistische zorg steeds beter wetenschappelijk onderbouwd te krijgen en zo de kwaliteit van zorg te verbeteren en de kosten te beperken. Deze bevindingen en suggesties worden meegenomen in het programma Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG). Het programma Zorgevaluatie en Gepast gebruik (ZE&GG) is een gezamenlijk initiatief van alle ondertekenaars van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg (Patientenfederatie, FMS, V&VN, NVZ, NFU, ZKN, ZN en VWS), wordt gefaciliteerd en gemonitord door Zorginstinstituut Nederland en heeft ZonMw als strategische partner. Voor nadere informatie zie de rapportage van de kwartiermakersfase van 21 juni 2019 (Rapportage ZE&GG).

Sjoerd Repping, hoogleraar Zinnige Zorg, voorzitter ZE&GG. Amsterdam UMC en Zorginstituut Nederland