Verstandige gezinsplanning: niet te laat, maar ook niet te vroeg kinderen krijgen
Open

Stand van zaken
07-07-2008
L. Bonneux, B.M. Zaadstra en J.A.A. de Beer
Aanvaard op 04-04-2008.
Gepubliceerd op 07-07-2008.
In print verschenen in week 27 2008.
Citeer dit artikel als: Ned Tijdschr Geneeskd. 2008;152:1507-12